หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ขอนแก่น เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4440 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 0 0 0
2 4441 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 0 0 0
3 4442 โรงเรียนน้ำพอง 0 0 0
4 4443 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 0 0 0
5 4444 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 0 0 0
6 4445 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0
7 4446 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 0 0 0
8 4447 โรงเรียนบ้านบ่อ 0 0 0
9 4448 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 0 0 0
10 4449 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 0 0 0
11 4450 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 0 0 0
12 4451 โรงเรียนบ้านสระกุด 0 0 0
13 1253 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1 5 2
14 4452 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 0 0 0
15 4453 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
16 4454 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 0 0 0
17 4455 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 0 0 0
18 1345 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 2 1
19 4456 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 0 0 0
20 4457 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 0 0 0
21 4458 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 0 0
22 1387 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1 3 2
23 4459 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 0 0 0
24 1434 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 5 2
25 1436 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 1 1 1
26 4460 โรงเรียนมนตรีศึกษา 0 0 0
27 1482 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1 3 2
28 4461 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 0 0 0
29 4462 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 0 0 0
รวม 6 19 10
29

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]