หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 998 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1 1 1
2 1015 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1 1 1
3 1030 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1 2 2
4 1032 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1 1 1
5 1048 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1 1 1
6 4463 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 0 0 0
7 1066 โรงเรียนบ้านกุดเลา 1 3 2
8 4464 โรงเรียนบ้านชุมแพ 0 0 0
9 1104 โรงเรียนบ้านซำจำปา 1 3 2
10 1146 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 10 3
11 4465 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 0 0 0
12 4467 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
13 4468 โรงเรียนบ้านนาเพียง 0 0 0
14 4469 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 0 0 0
15 4470 โรงเรียนบ้านยางคำ 0 0 0
16 1234 โรงเรียนบ้านวังยาว 1 1 1
17 4471 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 0
18 1294 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 3 2
19 4472 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0
20 4473 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
21 1304 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 3 4 4
22 4474 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 0 0 0
23 4475 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 0 0 0
24 4476 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0
25 4477 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 0 0
26 4478 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 0 0 0
27 4479 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 0 0
28 1346 โรงเรียนบ้านหาด 1 1 1
29 4480 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 0 0 0
30 1372 โรงเรียนบ้านเม็ง 1 1 1
31 4481 โรงเรียนบ้านแดง 0 0 0
32 4482 โรงเรียนบ้านโนนคอม 0 0 0
33 4483 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 0 0 0
34 4484 โรงเรียนบ้านโนนทอง 0 0 0
35 1403 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1 1 1
36 4485 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 0 0 0
37 4486 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 0 0 0
38 4487 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 0 0 0
39 4488 โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 0
40 4489 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 0 0 0
41 1479 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 1 2 2
42 4490 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 0 0 0
43 4491 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 0 0 0
44 1484 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1 1 1
45 1513 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1 1 1
46 4493 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 0 0 0
47 4494 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 0 0 0
48 1568 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 1 3 2
49 4492 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 0 0 0
50 1534 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1 1 1
รวม 21 41 30
71

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]