หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สมุทรสงคราม

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1709 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1 2 1
2 4079 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 0 0 0
3 1829 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1 39 8
4 4081 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 0 0 0
5 4082 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 0 0 0
6 4083 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 0 0 0
7 4084 โรงเรียนวัดปราโมทย์ 0 0 0
8 4085 โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 0 0
9 4086 โรงเรียนวัดปากสมุทร 0 0 0
10 4087 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 0 0 0
11 1954 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1 1 1
12 1967 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1 1 1
13 4088 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 0 0 0
14 4089 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 0 0
15 4090 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 0 0 0
16 4091 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 0 0 0
17 2060 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 2 2 2
18 4092 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 0 0 0
19 4080 โรงเรียนล้อมรัก 0 0 0
รวม 6 45 13
58

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]