หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สมุทรสาคร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4093 โรงเรียนบ้านคลองแค 0 0 0
2 4094 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0
3 4095 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 0 0 0
4 4096 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 0 0 0
5 1716 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1 3 2
6 4097 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 0
7 1747 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1 15 4
8 4098 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 0 0 0
9 1814 โรงเรียนวัดคลองครุ 2 7 4
10 1844 โรงเรียนวัดท่าเสา 1 1 1
11 4100 โรงเรียนวัดนางสาว 0 0 0
12 4101 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 0 0 0
13 4102 โรงเรียนวัดบางยาง 0 0 0
14 4103 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 0 0 0
15 4104 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 0 0 0
16 4105 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 0 0 0
17 1895 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 2 7 4
18 4106 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 0 0 0
19 4107 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
20 1898 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 2 30 4
21 1912 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1 1 1
22 4108 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 0 0 0
23 4109 โรงเรียนวัดศรีเมือง 0 0 0
24 1924 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1 3 2
25 1937 โรงเรียนวัดหนองบัว 1 3 2
26 4110 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 0 0 0
27 1989 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1 9 3
28 1991 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1 1 1
29 4111 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 0 0 0
30 4112 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 0 0 0
31 2061 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 3 5 4
32 2097 โรงเรียนเอกชัย 3 6 5
33 4099 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 0 0 0
34 2006 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 2 2
35 2011 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1 1 1
36 2090 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 2 9 3
รวม 24 103 43
146

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]