หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สระแก้ว เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1585 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1 3 2
2 4114 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 0 0 0
3 4115 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 0 0 0
4 1643 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1 3 2
5 1645 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 1 1
6 4116 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 0 0 0
7 4117 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 0 0 0
8 4118 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 0 0 0
9 4119 โรงเรียนบ้านซับน้อย 0 0 0
10 1658 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 2 36 9
11 1670 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1 3 2
12 1673 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1 36 6
13 4120 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 0 0 0
14 4121 โรงเรียนบ้านท่าแยก 0 0 0
15 4122 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 0 0 0
16 4123 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 0 0 0
17 4124 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 0 0 0
18 1699 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1 2 2
19 1724 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1 1 1
20 4125 โรงเรียนบ้านหนองข่า 0 0 0
21 1731 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 4 3
22 4126 โรงเรียนบ้านหินกอง 0 0 0
23 1754 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1 2 2
24 4127 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 0 0 0
25 4128 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 0 0 0
26 1795 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1 6 3
27 4129 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 0 0 0
28 4131 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 0 0 0
29 4132 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 0 0 0
30 2053 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 2 4 2
31 2058 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2 6 4
32 4113 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 0 0 0
33 4130 โรงเรียนสุภวิทย์ 0 0 0
34 4133 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 0 0 0
รวม 17 107 39
146

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]