หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สระแก้ว เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1571 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1 3 2
2 1573 โรงเรียนกรุงไทย 1 1 1
3 4135 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 0 0 0
4 4136 โรงเรียนบีกริม 0 0 0
5 1637 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1 6 2
6 4137 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 0 0 0
7 1677 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 1 1
8 1682 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1 1 1
9 1685 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1 3 2
10 4138 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 0 0 0
11 1700 โรงเรียนบ้านมะกอก 1 2 1
12 4139 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
13 1728 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 19 7
14 4140 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
15 1738 โรงเรียนบ้านหันทราย 1 1 1
16 1741 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1 1 1
17 4141 โรงเรียนบ้านเขาจาน 0 0 0
18 1753 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1 1 1
19 1767 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1 15 4
20 1771 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1 1 1
21 1772 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 3 2
22 1773 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1 1 1
23 1774 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1 6 2
24 1779 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 3 5 4
25 4143 โรงเรียนร่มเกล้า 0 0 0
26 4144 โรงเรียนสระปทุม 0 0 0
27 2031 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1 3 2
28 4146 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 0 0 0
29 4147 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 0 0 0
30 4134 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 0 0 0
31 4142 โรงเรียนพรพงษ์กุล 0 0 0
32 1793 โรงเรียนพวงคราม 3 8 6
33 4145 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 0 0 0
34 4148 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 0 0 0
รวม 24 81 42
123

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]