หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สระบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4256 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 0 0 0
2 4257 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 0 0 0
3 1609 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 2 3 3
4 4258 โรงเรียนบ้านคลองไทร 0 0 0
5 4259 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 0 0 0
6 4260 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 0 0 0
7 4261 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 0
8 1736 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 1 1
9 4262 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
10 4264 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 0 0 0
11 4265 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 0
12 4266 โรงเรียนวัดบ้านลาด 0 0 0
13 1881 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1 40 8
14 4267 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 0 0 0
15 4268 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 0 0 0
16 4269 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 0 0 0
17 1920 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1 1 1
18 4270 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 0 0 0
19 1935 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1 1 1
20 1939 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 2 4 4
21 4271 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 0 0 0
22 4272 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 0 0 0
23 4273 โรงเรียนวัดหนองโรง 0 0 0
24 4274 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 0
25 1982 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1 1 1
26 4275 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 0 0 0
27 4276 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 0 0 0
28 2047 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1 5 2
29 2052 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1 1 1
30 4263 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา 0 0 0
รวม 11 57 22
79

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]