หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สิงห์บุรี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1598 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1 1 1
2 1599 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1 2 2
3 1833 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 1 1 1
4 4067 โรงเรียนวัดตึกราชา 0 0 0
5 4068 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 0 0 0
6 1882 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 2 21 6
7 4069 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 0 0 0
8 1884 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1 1 1
9 4070 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
10 4071 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 0 0 0
11 4072 โรงเรียนวัดสาธุการาม 0 0 0
12 4073 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
13 4074 โรงเรียนวัดเชียงราก 0 0 0
14 1980 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 2 6 3
15 4076 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 0 0 0
16 4077 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 0 0 0
17 2096 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1 3 2
18 4078 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 0 0 0
19 4075 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 0 0 0
20 2079 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1 3 2
รวม 10 38 18
56

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]