หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 051 โรงเรียนบ้านกลางดง 1 3 2
2 2537 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 0 0 0
3 064 โรงเรียนบ้านซ่าน 2 5 4
4 066 โรงเรียนบ้านดงคู่ 1 1 1
5 069 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 4 18 7
6 2538 โรงเรียนบ้านท่าชัย 0 0 0
7 111 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1 3 2
8 2539 โรงเรียนบ้านบึงสวย 0 0 0
9 2540 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 0 0 0
10 2541 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 0 0 0
11 127 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1 6 3
12 133 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 3 17 6
13 2542 โรงเรียนบ้านป่าเลา 0 0 0
14 2543 โรงเรียนบ้านผาเวียง 0 0 0
15 2544 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 0 0 0
16 2545 โรงเรียนบ้านวังตามน 0 0 0
17 2546 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 0 0 0
18 2547 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 0 0 0
19 2548 โรงเรียนบ้านวังแร่ 0 0 0
20 211 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1 3 2
21 2549 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 0 0 0
22 2550 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 0 0
23 269 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1 3 2
24 298 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1 1 1
25 2551 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 0 0 0
26 2552 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 0 0 0
27 2553 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 0 0 0
28 337 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1 3 2
29 375 โรงเรียนวัดคลองกระจง 3 13 6
30 2554 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 0 0
31 414 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1 2 2
32 417 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 1
33 2555 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 0 0 0
34 451 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1 5 2
35 467 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 3 9 6
36 468 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 3 2
37 2556 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 0 0 0
38 518 โรงเรียนไชยะวิทยา 1 1 1
รวม 28 97 52
149

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]