หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1680 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 3 18 10
2 4149 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 0 0 0
3 1904 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 2 2 2
4 4150 โรงเรียนวัดวังพระนอน 0 0 0
5 1923 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) 1 1 1
6 2015 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 3 3 3
7 4151 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 0 0 0
8 2065 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 1 1
9 2004 โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 1 1
10 4152 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 0 0 0
รวม 11 26 18
44

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]