หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4153 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 0 0 0
2 1683 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1 3 2
3 4154 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 0 0 0
4 4155 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 0 0 0
5 4156 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 0 0 0
6 4157 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 0 0 0
7 4158 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 0 0 0
8 4159 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 0 0 0
9 4160 โรงเรียนพลับพลาไชย 0 0 0
10 4161 โรงเรียนวัดกกม่วง 0 0 0
11 4162 โรงเรียนวัดคลองตัน 0 0 0
12 4163 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 0 0 0
13 4164 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 0 0 0
14 1821 โรงเรียนวัดจำปา 1 15 4
15 4165 โรงเรียนวัดชีธาราม 0 0 0
16 4166 โรงเรียนวัดดอนสงวน 0 0 0
17 1837 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 2 7 4
18 4167 โรงเรียนวัดทับกระดาน 0 0 0
19 1839 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1 1 1
20 1846 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 3 5 5
21 4168 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 0 0 0
22 4169 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 0 0 0
23 4170 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 0 0 0
24 4171 โรงเรียนวัดรางกร่าง 0 0 0
25 4172 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 0 0 0
26 4173 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 0 0 0
27 1914 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1 3 2
28 1917 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 1
29 4174 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 0 0 0
30 1945 โรงเรียนวัดหนองแจง 1 2 1
31 1964 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 2 5 4
32 4175 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 0 0 0
33 4176 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 0 0 0
34 2041 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1 3 2
35 4177 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0 0 0
36 4178 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 0 0 0
รวม 14 45 26
71

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]