หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4179 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 0 0 0
2 4180 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 0 0 0
3 4181 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 0 0 0
4 1697 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1 5 2
5 4182 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 0 0 0
6 4183 โรงเรียนบ้านสระเตย 0 0 0
7 4184 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 0 0 0
8 4185 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 0 0 0
9 4186 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
10 4187 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0 0 0
11 4188 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
12 1733 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1 2 2
13 4189 โรงเรียนบ้านหนองโก 0 0 0
14 4190 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 0 0 0
15 4191 โรงเรียนวัดกกเต็น 0 0 0
16 4192 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
17 4193 โรงเรียนวัดดอนไร่ 0 0 0
18 4194 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 0 0 0
19 1857 โรงเรียนวัดบางขวาก 2 4 3
20 4195 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 0 0 0
21 1879 โรงเรียนวัดป่าสะแก 5 11 10
22 4196 โรงเรียนวัดลำพันบอง 0 0 0
23 4197 โรงเรียนวัดสามชุก 0 0 0
24 4198 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 0 0 0
25 1930 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1 1 1
26 1936 โรงเรียนวัดหนองทราย 1 2 2
27 4199 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 0 0 0
28 4200 โรงเรียนวัดหนองโรง 0 0 0
29 4201 โรงเรียนวัดเดิมบาง 0 0 0
30 1970 โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 1 1 1
31 1995 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 1 3 2
32 2029 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 2 2
33 4204 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 0 0 0
34 4205 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 0 0 0
35 2072 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 2 2 2
36 4206 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 0 0 0
37 4202 โรงเรียนอนุบาลปราณี 0 0 0
38 4203 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 0 0 0
รวม 16 33 27
60

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]