หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 535 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 2 2 2
2 3172 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 0 0 0
3 3173 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 0 0 0
4 3174 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 0 0 0
5 580 โรงเรียนบ้านคลองสระ 1 15 5
6 613 โรงเรียนบ้านซอย 2 1 3 2
7 3175 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 0 0 0
8 677 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1 2 2
9 693 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1 1 1
10 699 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 2 6 4
11 3176 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 0 0 0
12 730 โรงเรียนบ้านศิลางาม 1 1 1
13 759 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1 1 1
14 761 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 3 3 3
15 781 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1 2 2
16 786 โรงเรียนบ้านโพหวาย 2 10 5
17 3178 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 0 0 0
18 3179 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 0 0 0
19 3180 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 0 0 0
20 871 โรงเรียนวัดสมหวัง 5 18 10
21 3181 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
22 891 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 3 6 5
23 892 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1 6 3
24 3182 โรงเรียนวัดแจ้ง 0 0 0
25 3183 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 0 0 0
26 3184 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 0 0 0
27 5910 โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี 1 3 2
28 559 โรงเรียนธิดาแม่พระ 2 2 2
29 808 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 2 17 4
30 3177 โรงเรียนยุวศึกษา 0 0 0
31 956 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 2 2 2
32 958 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 15 2
รวม 33 115 58
173

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]