หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 526 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 1 3 2
2 3185 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 0 0 0
3 546 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1 8 3
4 553 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 2 4 4
5 578 โรงเรียนบ้านคลองรอก 3 5 4
6 579 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1 1 1
7 3187 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 0 0 0
8 3188 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 0 0 0
9 635 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 2 4 3
10 3189 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 0 0 0
11 3190 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 0 0 0
12 3191 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 0 0 0
13 3192 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 0 0 0
14 648 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 10 3
15 651 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 2 5 4
16 3193 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 0 0 0
17 3194 โรงเรียนบ้านท่าไท 0 0 0
18 3195 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
19 660 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 2 2
20 3196 โรงเรียนบ้านบนไร่ 0 0 0
21 3197 โรงเรียนบ้านบางขนุน 0 0 0
22 672 โรงเรียนบ้านบางพระ 1 3 2
23 676 โรงเรียนบ้านบางสาน 1 1 1
24 697 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1 1 1
25 3198 โรงเรียนบ้านป่าตง 0 0 0
26 711 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 4 4 4
27 3199 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0
28 3200 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 0 0 0
29 734 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 1 3 2
30 3201 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 0 0 0
31 3202 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
32 3203 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 0 0 0
33 3204 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0
34 3205 โรงเรียนบ้านห้วยพุน 0 0 0
35 764 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1 5 2
36 3206 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0
37 3207 โรงเรียนบ้านแสนสุข 0 0 0
38 3208 โรงเรียนบ้านโตนยาง 0 0 0
39 3210 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 0 0 0
40 3211 โรงเรียนวัดตรณาราม 0 0 0
41 3212 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 0 0 0
42 3213 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 0 0 0
43 3214 โรงเรียนวัดน้ำรอบ 0 0 0
44 3215 โรงเรียนวัดบางคราม 0 0 0
45 846 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 3 2
46 862 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 3 2
47 3216 โรงเรียนวัดรัษฎาราม 0 0 0
48 870 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1 1 1
49 875 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 2 2 2
50 883 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 1 2 2
51 3217 โรงเรียนวัดอินทราวาส 0 0 0
52 3218 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 0 0 0
53 3219 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 0 0 0
54 909 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 3 1
55 3220 โรงเรียนสหกรณ์นิคม 0 0 0
56 3221 โรงเรียนสารภีอุทิศ 0 0 0
57 3186 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 0 0 0
58 3209 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 0 0
59 3222 โรงเรียนอนุบาลชนะพร 0 0 0
60 3223 โรงเรียนอนุบาลวริศสา 0 0 0
61 3224 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 0 0 0
62 3225 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 0 0 0
63 3226 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 0 0 0
64 975 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1 1 1
รวม 31 74 49
123

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]