หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3227 โรงเรียนควนสุบรรณ 0 0 0
2 556 โรงเรียนทรัพย์ทวี 1 1 1
3 573 โรงเรียนบ้านคลองจัน 2 3 3
4 576 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1 3 2
5 588 โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 1 1
6 612 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1 2 2
7 634 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1 6 2
8 3228 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 0 0 0
9 3229 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 0 0 0
10 675 โรงเรียนบ้านบางรูป 5 14 7
11 3230 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 0 0 0
12 684 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 2 5 4
13 685 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 1 1
14 3231 โรงเรียนบ้านประตูพลิก 0 0 0
15 700 โรงเรียนบ้านปากด่าน 1 1 1
16 709 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1 3 2
17 712 โรงเรียนบ้านพรุแชง 2 2 2
18 3232 โรงเรียนบ้านยูงทอง 0 0 0
19 716 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 2 22 8
20 728 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1 2 2
21 3233 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 0 0 0
22 738 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1 3 2
23 740 โรงเรียนบ้านส้อง 1 1 1
24 3234 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 0 0 0
25 745 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 2
26 3235 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
27 750 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 2 2 2
28 3236 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 0 0 0
29 3237 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 0 0 0
30 3238 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 0 0 0
31 3239 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 0 0 0
32 766 โรงเรียนบ้านเขาตอก 1 1 1
33 768 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1 1 1
34 3240 โรงเรียนบ้านเมรัย 0 0 0
35 783 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1 3 2
36 3241 โรงเรียนบ้านไร่ยาว 0 0 0
37 795 โรงเรียนบ้านไสขรบ 1 3 2
38 3242 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 0 0 0
39 3243 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 0 0 0
40 803 โรงเรียนพุทธยาศรม 1 2 2
41 809 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 1 1 1
42 3244 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 0 0 0
43 3245 โรงเรียนวัดคลองฉนวน 0 0 0
44 823 โรงเรียนวัดคลองตาล 2 2 2
45 835 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 3 3 3
46 844 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 3 14 5
47 3246 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 0 0 0
48 3247 โรงเรียนวัดสามพัน 0 0 0
49 3248 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 0 0 0
50 884 โรงเรียนวัดอินทการาม 1 20 5
51 899 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 3 17 6
52 900 โรงเรียนวัดเวียงสระ 1 12 4
53 917 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1 3 2
54 921 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 2 6 3
55 3249 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 0 0 0
56 3250 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 0 0 0
57 941 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1 1 1
58 982 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 3 2
รวม 52 166 87
253

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]