หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุรินทร์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5467 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1 3 2
2 1061 โรงเรียนบ้านกางของ 1 3 2
3 1062 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1 2 2
4 1071 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1 1 1
5 1080 โรงเรียนบ้านคาบ 1 3 2
6 5468 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 0 0 0
7 5469 โรงเรียนบ้านจบก 0 0 0
8 5470 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 0 0 0
9 5471 โรงเรียนบ้านจารย์ 0 0 0
10 5472 โรงเรียนบ้านชุมแสง 0 0 0
11 5473 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 0 0 0
12 5474 โรงเรียนบ้านดู่ 0 0 0
13 5475 โรงเรียนบ้านตรมไพร 0 0 0
14 5476 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 0 0 0
15 5477 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 0 0
16 5478 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 0 0 0
17 5479 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 0 0 0
18 5480 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 0 0 0
19 5481 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 0 0 0
20 5482 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
21 5483 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 0 0 0
22 5484 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 0 0 0
23 5485 โรงเรียนบ้านระเภาว์ 0 0 0
24 5486 โรงเรียนบ้านระเวียง 0 0 0
25 5487 โรงเรียนบ้านศรีราชา 0 0 0
26 5488 โรงเรียนบ้านสดอ 0 0 0
27 5489 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 0 0 0
28 5490 โรงเรียนบ้านสามโค 0 0 0
29 5491 โรงเรียนบ้านหนองกัว 0 0 0
30 5492 โรงเรียนบ้านอันโนง 0 0 0
31 5493 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0
32 1381 โรงเรียนบ้านแตล 1 1 1
33 5494 โรงเรียนบ้านโครปราสาท 0 0 0
34 5495 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
35 5496 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 0 0 0
36 5497 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 0 0
37 1433 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 1 1 1
38 5498 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 0 0 0
39 5499 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 0 0 0
40 1514 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 1 1
41 5501 โรงเรียนเมืองที 0 0 0
42 1549 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 1 1
43 5500 โรงเรียนเทศบาล3 0 0 0
รวม 9 16 13
29

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]