หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุรินทร์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5502 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 0 0 0
2 5503 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 0 0 0
3 5504 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 0 0 0
4 5505 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 0 0 0
5 1103 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1 1 1
6 5506 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 0 0 0
7 5507 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 0 0 0
8 5508 โรงเรียนบ้านธรรมษา 0 0 0
9 5509 โรงเรียนบ้านบัวโคก 0 0 0
10 1211 โรงเรียนบ้านผักไหม 1 1 1
11 1213 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1 2 2
12 5510 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 0 0 0
13 5511 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 0 0 0
14 5512 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 0 0 0
15 1233 โรงเรียนบ้านลุงปุง 1 3 1
16 5513 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 0 0 0
17 1274 โรงเรียนบ้านหนองกา 1 3 2
18 1300 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1 1 1
19 5514 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 0 0 0
20 5515 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
21 5516 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
22 1319 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1 2 2
23 5517 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 0 0 0
24 5518 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
25 5519 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 0 0 0
26 1415 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 2 31 5
27 5520 โรงเรียนบ้านโนนโพ 0 0 0
28 5521 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 0 0 0
29 5522 โรงเรียนบ้านโพนครก 0 0 0
30 5523 โรงเรียนบ้านโพนดวน 0 0 0
31 5524 โรงเรียนบ้านไพรขลา 0 0 0
32 1463 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1 1 1
33 1468 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1 3 2
34 5525 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 0 0 0
35 1562 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 2 8 4
36 5526 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 0 0 0
รวม 13 56 22
78

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]