หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุรินทร์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5527 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 0 0 0
2 1057 โรงเรียนบ้านกระสัง 1 10 3
3 5528 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 0 0 0
4 1059 โรงเรียนบ้านกะปู 1 3 2
5 5529 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0
6 5530 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 0 0 0
7 1070 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1 2 2
8 5531 โรงเรียนบ้านจารย์ 0 0 0
9 5532 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 0 0 0
10 5533 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 0 0 0
11 5534 โรงเรียนบ้านตาลวก 0 0 0
12 1136 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1 3 2
13 1145 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 1 1
14 1161 โรงเรียนบ้านนา 1 1 1
15 5535 โรงเรียนบ้านนาครอง 0 0 0
16 5536 โรงเรียนบ้านบักดอก 0 0 0
17 5537 โรงเรียนบ้านพนมดิน 0 0 0
18 5538 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 0 0 0
19 5539 โรงเรียนบ้านมะเมียง 0 0 0
20 5540 โรงเรียนบ้านละมงค์ 0 0 0
21 5541 โรงเรียนบ้านลำหาด 0 0 0
22 5542 โรงเรียนบ้านวังปลัด 0 0 0
23 5543 โรงเรียนบ้านศรีนวล 0 0 0
24 5544 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 0 0 0
25 5545 โรงเรียนบ้านสกล 0 0 0
26 5546 โรงเรียนบ้านสนวน 0 0 0
27 5547 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 0 0 0
28 5548 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 0 0 0
29 5549 โรงเรียนบ้านสะแร 0 0 0
30 5550 โรงเรียนบ้านสังขะ 0 0 0
31 1259 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1 5 2
32 5551 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 0 0 0
33 5552 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
34 1332 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 2 2
35 5553 โรงเรียนบ้านอาโพน 0 0 0
36 1360 โรงเรียนบ้านอุโลก 1 5 2
37 5554 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 0 0 0
38 1366 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 2 2
39 5555 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 0 0 0
40 5556 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 0 0 0
41 1382 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1 1 1
42 1386 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 1
43 5557 โรงเรียนบ้านโจรก 0 0 0
44 1398 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1 3 2
45 5558 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 0 0 0
46 5559 โรงเรียนบ้านโสน 0 0 0
47 5560 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 0 0 0
48 1450 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1 2 2
49 5561 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 0 0 0
50 5562 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 0 0 0
51 5563 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 0 0 0
52 1472 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 2 1
53 5564 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 0 0 0
54 5565 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 0 0 0
55 1570 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1 20 6
56 5566 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 0 0 0
รวม 16 63 32
95

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]