หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. หนองคาย เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5420 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 0 0 0
2 5421 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 0 0 0
3 5422 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 0 0 0
4 5423 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 0 0 0
5 5424 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 0 0 0
6 5425 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 0 0 0
7 1215 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 1 3 2
8 5426 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 0 0 0
9 5427 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
10 5428 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 0 0
11 5429 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 0 0 0
12 5430 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 0 0 0
13 5431 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 0 0 0
14 5432 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 0 0 0
15 5433 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 0 0 0
16 5434 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 0 0 0
17 1435 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1 3 2
18 5435 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 0 0 0
19 1465 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1 2 2
20 5436 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 0 0 0
21 5437 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 0 0 0
22 5438 โรงเรียนหินโงมวิทยา 0 0 0
23 1499 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1 1 1
24 5439 โรงเรียนอนุบาลสังคม 0 0 0
25 5440 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 0 0 0
26 1515 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 2 2 2
27 5441 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 0 0 0
28 1557 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1 1 1
29 1563 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1 3 2
รวม 8 15 12
27

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]