หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. หนองคาย เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1014 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1 1 1
2 5442 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 0 0 0
3 5443 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 0 0 0
4 5444 โรงเรียนบ้านจับไม้ 0 0 0
5 5445 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 0 0 0
6 5446 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 0 0 0
7 5447 โรงเรียนบ้านนายาง 0 0 0
8 5448 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 0 0 0
9 1185 โรงเรียนบ้านบัว 2 13 5
10 5449 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0
11 5450 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 0 0 0
12 5451 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 0 0 0
13 5452 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 0 0 0
14 5453 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 0 0 0
15 5454 โรงเรียนบ้านหนองแอก 0 0 0
16 5455 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 0 0 0
17 5456 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 0 0 0
18 5457 โรงเรียนบ้านแบง 0 0 0
19 5458 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
20 5459 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
21 5460 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 0 0 0
22 5461 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 0 0 0
23 5462 โรงเรียนสันติรักษ์ 0 0 0
24 5463 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 0 0 0
25 5464 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 0 0 0
26 5465 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 0 0 0
27 5466 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 0 0 0
28 1556 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1 3 2
รวม 4 17 8
25

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]