หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. จันทบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3461 โรงเรียนบ้านคลองครก 0 0 0
2 1665 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 1 1 1
3 1712 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 2 4 3
4 1761 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1 2 2
5 1768 โรงเรียนบ้านแก้ว 1 3 2
6 1820 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 2 2 2
7 1867 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1 1 1
8 3463 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0
9 3464 โรงเรียนวัดหมูดุด 0 0 0
10 1974 โรงเรียนวัดแสลง 1 3 2
11 2000 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 2 4 3
12 2008 โรงเรียนสฤษดิเดช 6 19 10
13 2025 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 3 4 4
14 3466 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 0 0 0
15 1618 โรงเรียนตังเอ็ง 1 1 1
16 1781 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1 1 1
17 3462 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 0 0 0
18 3465 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 0 0 0
19 2092 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 1 3 2
รวม 23 48 34
82

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]