หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. จันทบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3467 โรงเรียนบ้านคลองคต 0 0 0
2 3468 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 0 0 0
3 3469 โรงเรียนบ้านคลองบอน 0 0 0
4 1647 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1 3 2
5 1650 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 2 15 5
6 1653 โรงเรียนบ้านซับตารี 1 2 2
7 1660 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1 1 1
8 1663 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1 1 1
9 1664 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1 10 3
10 3470 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 0 0 0
11 1666 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 3 7 5
12 3471 โรงเรียนบ้านทับช้าง 0 0 0
13 3472 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 0 0 0
14 1692 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1 1 1
15 1715 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1 3 2
16 1730 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1 2 2
17 3473 โรงเรียนบ้านเขาทอง 0 0 0
18 3474 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 0 0 0
19 3475 โรงเรียนบ้านแปลง 0 0 0
20 1770 โรงเรียนบ้านแหลม 2 6 4
21 3476 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0
22 3478 โรงเรียนพลิ้ว 0 0 0
23 1800 โรงเรียนมิตรภาพ 20 1 5 2
24 1816 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 2 2 2
25 1817 โรงเรียนวัดคลองพลู 1 7 3
26 1838 โรงเรียนวัดทับไทร 2 6 4
27 3480 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 0 0 0
28 3481 โรงเรียนวัดสำโรง 0 0 0
29 3483 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 0 0 0
30 3477 โรงเรียนปะตงวิทยา 0 0 0
31 3482 โรงเรียนศรีหฤทัย 0 0 0
32 2091 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 1 1 1
33 3479 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จันทบุรี 0 0 0
รวม 22 72 40
112

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]