หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5366 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 0 0 0
2 5367 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 0 0 0
3 5368 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 0 0
4 5370 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 0 0 0
5 5371 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 0 0 0
6 5372 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 0 0 0
7 1147 โรงเรียนบ้านทรายมูล 3 14 3
8 5373 โรงเรียนบ้านท่าลาด 0 0 0
9 5374 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 0 0 0
10 1170 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1 1 1
11 5375 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 0 0 0
12 5376 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 0 0 0
13 1194 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 2 2 2
14 5377 โรงเรียนบ้านป่าคา 0 0 0
15 5378 โรงเรียนบ้านผาสุก 0 0 0
16 5379 โรงเรียนบ้านพร้าว 0 0 0
17 5380 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 0 0 0
18 1240 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1 3 2
19 5381 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 0 0 0
20 5382 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 0 0 0
21 5383 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 0
22 1316 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 1 1
23 5384 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 0 0 0
24 5385 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0 0 0
25 1323 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 1 6 3
26 1331 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1 1 1
27 5386 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 0 0 0
28 1357 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1 1 1
29 5387 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 0 0 0
30 5388 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 0 0 0
31 5389 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 0 0 0
32 5390 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 0 0
33 5391 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
34 5392 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
35 5393 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 0 0 0
36 5394 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 0
37 1411 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 3 2
38 5395 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 0 0 0
39 5397 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 0 0 0
40 5398 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 0 0
41 1477 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 40 8
42 1481 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1 1 1
43 5399 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 0 0 0
44 1553 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1 3 2
45 5400 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 0 0 0
46 5401 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0
47 5402 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 0 0 0
48 5369 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 0 0 0
49 5396 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 0 0 0
รวม 15 76 27
103

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]