หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1029 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 3 2
2 5403 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 0 0 0
3 5404 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 0 0 0
4 5405 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 0 0 0
5 5406 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 0 0 0
6 5407 โรงเรียนบ้านนาไร่ 0 0 0
7 1207 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 1 1
8 5408 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 0 0 0
9 5409 โรงเรียนบ้านยางชุม 0 0 0
10 5410 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 0 0 0
11 5411 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 0 0 0
12 5412 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 0 0 0
13 5413 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 0 0 0
14 5414 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 0 0 0
15 1388 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 2 17 6
16 5415 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
17 5416 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 0 0 0
18 5417 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 0 0 0
19 5418 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 0 0 0
20 5419 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 0 0 0
รวม 4 21 9
30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]