หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อ่างทอง

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1593 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1 3 1
2 3727 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 0 0 0
3 3728 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 0 0 0
4 3729 โรงเรียนวัดคำหยาด 0 0 0
5 3730 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 0 0 0
6 1852 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1 1 1
7 1855 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1 1 1
8 3731 โรงเรียนวัดบ้านป่า 0 0 0
9 3732 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 0 0 0
10 3733 โรงเรียนวัดบ้านแก 0 0 0
11 1888 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1 5 2
12 1905 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1 1 1
13 1922 โรงเรียนวัดสามประชุม 1 1 1
14 1926 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1 1 1
15 1931 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 2 2 2
16 3734 โรงเรียนวัดหนองยาง 0 0 0
17 3735 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 0 0 0
18 3736 โรงเรียนวัดไชโย 0 0 0
19 2056 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1 2 2
20 2059 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 1 1
รวม 11 18 13
31

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]