หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อำนาจเจริญ

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1034 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1 2 2
2 1051 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1 1 1
3 5317 โรงเรียนบ้านกุงชัย 0 0 0
4 5318 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 0 0 0
5 1174 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1 1 1
6 5319 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 0 0 0
7 5320 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 0 0 0
8 1376 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1 3 2
9 1399 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1 3 1
10 5321 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 0 0 0
11 5322 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 0 0 0
12 5323 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 0 0 0
13 1520 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 2 4 3
14 1530 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1 1 1
15 5325 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 0 0 0
16 1559 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 20 5
17 5324 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 0 0 0
รวม 9 35 16
51

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]