หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุดรธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5723 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0 0 0
2 5724 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 0 0 0
3 5725 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 0 0 0
4 5726 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 0 0 0
5 5727 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 0 0 0
6 5728 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 0 0 0
7 5729 โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 0 0 0
8 5730 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 0 0 0
9 5731 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 0 0 0
10 5732 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
11 5733 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 0 0 0
12 5734 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 0 0 0
13 5735 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 0 0 0
14 5736 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 0 0 0
15 5737 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 0 0 0
16 5738 โรงเรียนบ้านนาพู่ 0 0 0
17 5739 โรงเรียนบ้านนามั่ง 0 0 0
18 5740 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 0 0 0
19 5741 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 0 0 0
20 5742 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 0 0 0
21 5743 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 0 0 0
22 5744 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 0 0 0
23 5745 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 0 0 0
24 1295 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1 16 3
25 5746 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 0 0 0
26 5747 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 0 0 0
27 5748 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 0 0 0
28 1338 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 10 3
29 5749 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 0 0 0
30 5750 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 0 0 0
31 5751 โรงเรียนบ้านเม่น 0 0 0
32 5752 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 0 0 0
33 5753 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 0 0 0
34 5754 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 0 0 0
35 5755 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 0 0 0
36 1401 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 1 3 2
37 5756 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 0 0 0
38 5757 โรงเรียนประชาสามัคคี 0 0 0
39 5758 โรงเรียนมิตรภาพ 6 0 0 0
40 5759 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 0 0 0
41 5760 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 0 0 0
42 5764 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 0 0 0
43 5722 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 0 0 0
44 1533 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 1 1
45 5761 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 0 0 0
46 5762 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 0 0 0
47 5763 โรงเรียนเทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน 0 0 0
48 1536 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 1 1
รวม 5 31 10
41

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]