หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุดรธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5766 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 0 0 0
2 5767 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 0 0 0
3 5768 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 0 0 0
4 1040 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1 1 1
5 5769 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 0 0 0
6 1064 โรงเรียนบ้านกุดจิก 3 3 3
7 5770 โรงเรียนบ้านคำม่วง 0 0 0
8 5771 โรงเรียนบ้านคำยาง 0 0 0
9 5772 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 0 0 0
10 1107 โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 1 1
11 5773 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 0 0 0
12 1140 โรงเรียนบ้านตูม 1 1 1
13 5774 โรงเรียนบ้านทับไฮ 0 0 0
14 5775 โรงเรียนบ้านท่ายม 0 0 0
15 5776 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 0 0 0
16 5777 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 0 0 0
17 5778 โรงเรียนบ้านนาฝาย 0 0 0
18 1171 โรงเรียนบ้านนายูง 1 2 2
19 5779 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 0 0 0
20 5780 โรงเรียนบ้านปะโค 0 0 0
21 5781 โรงเรียนบ้านม่วงดง 0 0 0
22 5782 โรงเรียนบ้านวังทอง 0 0 0
23 5783 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 0
24 1263 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1 15 5
25 5784 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 0 0 0
26 1328 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 1 1
27 5785 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 0 0
28 5786 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 0 0 0
29 5787 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 0 0 0
30 5788 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 0 0 0
31 5789 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 0 0 0
32 5790 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 0 0 0
33 5791 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 0 0 0
34 5792 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
35 1392 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 1 10 3
36 1420 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1 2 2
37 5793 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 0 0 0
38 1470 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1 3 2
39 5796 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 0 0 0
40 5797 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 0 0 0
41 5798 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 0 0 0
42 1507 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1 1 1
43 1517 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 8 4
44 5799 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 0 0 0
45 5800 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 0 0 0
46 5765 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 0 0 0
47 5794 โรงเรียนพันธกิจศึกษา 0 0 0
48 5795 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 0 0 0
รวม 14 48 26
74

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]