หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุดรธานี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1005 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1 2 2
2 1019 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1 1 1
3 5801 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 0 0 0
4 1065 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1 2 2
5 5802 โรงเรียนบ้านคำม่วง 0 0 0
6 5803 โรงเรียนบ้านคำอ้อ 0 0 0
7 5804 โรงเรียนบ้านคำเลาะ 0 0 0
8 1095 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1 1 1
9 5805 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 0 0 0
10 5806 โรงเรียนบ้านตูม 0 0 0
11 1142 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1 1 1
12 5807 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 0 0 0
13 5808 โรงเรียนบ้านท่าช่วง 0 0 0
14 5809 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 0 0 0
15 5810 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 0 0 0
16 5811 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 0 0 0
17 1209 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1 1 1
18 5812 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
19 1236 โรงเรียนบ้านวังแข้ 1 1 1
20 5813 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 0 0 0
21 5814 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 0 0 0
22 5815 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 0 0 0
23 1314 โรงเรียนบ้านหนองลาด 1 2 2
24 5816 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 0 0 0
25 5817 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 0 0 0
26 5818 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 0 0 0
27 5819 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 0 0 0
28 1354 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 1 1 1
29 5820 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 0 0 0
30 5821 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 0
31 5822 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 0 0 0
32 5823 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 0 0 0
33 5824 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 0 0 0
34 5825 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 0 0 0
รวม 9 12 12
24

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]