หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุดรธานี เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1023 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1 2 2
2 5826 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 0 0 0
3 1054 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1 15 4
4 1055 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 3 2
5 5827 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 0 0 0
6 5828 โรงเรียนบ้านกาลึม 0 0 0
7 5829 โรงเรียนบ้านกุดจับ 0 0 0
8 5830 โรงเรียนบ้านกุดจับ2 0 0 0
9 5831 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 0 0 0
10 5832 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 0 0 0
11 5833 โรงเรียนบ้านท่าโสม 0 0 0
12 5834 โรงเรียนบ้านนางัว 0 0 0
13 5835 โรงเรียนบ้านนาเก็น 0 0 0
14 5836 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
15 5837 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 0 0 0
16 5838 โรงเรียนบ้านสวัสดี 0 0 0
17 1293 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1 3 2
18 5839 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 0 0 0
19 5840 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน2 0 0 0
20 5841 โรงเรียนบ้านเทื่อม 0 0 0
21 5842 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 0 0 0
22 5843 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา 0 0 0
23 5844 โรงเรียนภูมิพิชญ 0 0 0
24 5845 โรงเรียนภูมิพิชญ2 0 0 0
25 5846 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 0 0 0
26 5847 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 0 0 0
27 1500 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1 1 1
28 5848 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 0 0 0
29 5849 โรงเรียนเตชะไพบูลย์(2) 0 0 0
30 5850 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 0 0 0
รวม 5 24 11
35

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]