หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 0 0 0
2 031 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 2 5 4
3 2558 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 0 0 0
4 2559 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 0 0 0
5 2560 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 0 0 0
6 2561 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 0 0 0
7 2562 โรงเรียนบ้านชำสอง 0 0 0
8 097 โรงเรียนบ้านนายาง 1 1 1
9 100 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1 5 2
10 2563 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 0 0 0
11 2564 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 0 0 0
12 2565 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 0 0 0
13 2566 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 0 0 0
14 184 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 2 4 4
15 2567 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 0 0 0
16 2568 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0
17 2569 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 0 0 0
18 2570 โรงเรียนบ้านแพะ 0 0 0
19 331 โรงเรียนบ้านในเมือง 1 2 1
20 2571 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 0 0 0
21 2572 โรงเรียนวัดแม่เฉย 0 0 0
22 2573 โรงเรียนวัดโรงม้า 0 0 0
23 2574 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0 0 0
24 2575 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 0 0 0
25 438 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 2 3 3
26 473 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 3 10 5
27 2576 โรงเรียนหวัวเฉียว 0 0 0
28 2577 โรงเรียนเจริญวิทยา 0 0 0
29 506 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 2 7 4
30 507 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1 40 8
รวม 15 77 32
109

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]