หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2578 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 0 0 0
2 2579 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 0 0 0
3 2580 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 0 0 0
4 2581 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 0 0 0
5 2582 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 0 0 0
6 041 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 2 2
7 2583 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 0 0 0
8 2584 โรงเรียนบ้านนาไพร 0 0 0
9 2585 โรงเรียนบ้านน้ำลี 0 0 0
10 107 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 2 2
11 2586 โรงเรียนบ้านปากปาด 0 0 0
12 2587 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
13 2588 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 0 0 0
14 2589 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 0 0 0
15 239 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 2 6 4
16 2590 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 0 0 0
17 2591 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 0 0 0
18 2592 โรงเรียนบ้านห้วยหูด 0 0 0
19 2593 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 0 0 0
20 2594 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 0 0 0
21 2595 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 0 0 0
22 2596 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา 0 0 0
23 2597 โรงเรียนสว่างวิทย์ 0 0 0
24 452 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1 3 2
25 2598 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 0 0
รวม 5 13 10
23

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]