หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุทัยธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2629 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 0 0 0
2 2630 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 0 0 0
3 181 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 2 8 4
4 2631 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
5 227 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 3 2
6 2632 โรงเรียนบ้านหัวดง 0 0 0
7 2633 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 0 0 0
8 271 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1 1 1
9 2634 โรงเรียนวัดดงแขวน 0 0 0
10 450 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 2 2 2
11 482 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 2 4 3
12 493 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1 1 1
13 509 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 2 35 6
รวม 11 54 19
73

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]