หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุทัยธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2635 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 0 0 0
2 036 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 2 3 2
3 2636 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
4 2637 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 0 0 0
5 089 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1 1 1
6 2638 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 0 0 0
7 2639 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 0 0 0
8 2640 โรงเรียนบ้านประดาหัก 0 0 0
9 2641 โรงเรียนบ้านป่าเลา 0 0 0
10 164 โรงเรียนบ้านร่องตาที 1 15 4
11 2642 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
12 215 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 2 2
13 2643 โรงเรียนบ้านหูช้าง 0 0 0
14 2644 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 0 0 0
15 2645 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 0 0 0
16 2646 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 0 0 0
17 2647 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 0 0 0
18 316 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 4 11 8
19 2648 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 0 0 0
20 363 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1 20 4
21 383 โรงเรียนวัดทัพหมัน 3 5 4
22 2649 โรงเรียนวัดทัพหลวง 0 0 0
23 2650 โรงเรียนวัดสะนำ 0 0 0
24 2651 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 0 0 0
25 2652 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 0 0
26 2653 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 0 0 0
27 463 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 8 3
28 466 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 4 7 6
29 472 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1 6 3
รวม 19 78 37
115

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]