หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุบลราชธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5567 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 0 0 0
2 5568 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 0 0 0
3 5569 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 0 0 0
4 5570 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 0 0 0
5 5571 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 0 0 0
6 5572 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 0 0 0
7 5573 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
8 5574 โรงเรียนบ้านขามน้อย 0 0 0
9 5575 โรงเรียนบ้านข่าโคม 0 0 0
10 1111 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 3 1
11 5576 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 0
12 1157 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1 3 2
13 5577 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 0 0 0
14 5578 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 0 0 0
15 5579 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0
16 5580 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 0 0 0
17 5581 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 0 0 0
18 1252 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1 5 2
19 1281 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1 2 2
20 5582 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 0 0 0
21 5583 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 0 0 0
22 5584 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
23 5585 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 0 0 0
24 1336 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 2 6 4
25 5586 โรงเรียนบ้านหาด 0 0 0
26 5587 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 0 0 0
27 5588 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 0 0 0
28 5589 โรงเรียนบ้านโนนรัง 0 0 0
29 5590 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 0 0 0
30 5591 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 0 0 0
31 5592 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 0 0 0
32 1429 โรงเรียนประชาสามัคคี 2 2 2
33 1446 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 10 42 18
34 5594 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 0 0 0
35 1523 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3 44 11
36 1529 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 5 2
37 5598 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 0 0 0
38 5599 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 0 0 0
39 5593 โรงเรียนพระกุมารอุบล 0 0 0
40 5595 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0
41 5596 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 0 0
42 5597 โรงเรียนอาเวมารีอา 0 0 0
รวม 22 112 44
156

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]