หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุบลราชธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1037 โรงเรียนตระการพืชผล 1 40 8
2 5600 โรงเรียนบุญจิราธร 0 0 0
3 5601 โรงเรียนบ้านกองโพน 0 0 0
4 5602 โรงเรียนบ้านคำข่า 0 0 0
5 5603 โรงเรียนบ้านคำแคน 0 0 0
6 5604 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 0 0 0
7 5605 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 0 0 0
8 5606 โรงเรียนบ้านด่านฮัง 0 0 0
9 1129 โรงเรียนบ้านตากแดด 2 2 2
10 5607 โรงเรียนบ้านนาขนัน 0 0 0
11 5608 โรงเรียนบ้านนาขาม 0 0 0
12 5609 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 0 0 0
13 5610 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 0 0 0
14 5611 โรงเรียนบ้านนาหว้า 0 0 0
15 1176 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1 2 2
16 1177 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1 1 1
17 5612 โรงเรียนบ้านนาเมือง 0 0 0
18 5613 โรงเรียนบ้านนาแมด 0 0 0
19 5614 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0
20 1183 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1 3 2
21 1188 โรงเรียนบ้านบึงหอม 2 6 3
22 5615 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 0 0 0
23 5616 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 0 0 0
24 5617 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 0 0 0
25 5618 โรงเรียนบ้านพังเคน 0 0 0
26 5619 โรงเรียนบ้านลุมพุก 0 0 0
27 5620 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 0 0 0
28 1309 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 42 10
29 5621 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 0 0 0
30 5622 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 0 0
31 5623 โรงเรียนบ้านเล้า 0 0 0
32 5624 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน 0 0 0
33 5625 โรงเรียนบ้านโนนกุง 0 0 0
34 5626 โรงเรียนบ้านโนนตูม 0 0 0
35 5627 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 0 0 0
36 5628 โรงเรียนบ้านโสกชัน 0 0 0
37 5629 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 0 0 0
38 5630 โรงเรียนบ้านไหล่สูง 0 0 0
39 5633 โรงเรียนเขมราฐ 0 0 0
40 5631 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 0 0 0
41 5632 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 0 0 0
รวม 10 96 28
124

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]