หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุบลราชธานี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1010 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1 1 1
2 5634 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 0 0 0
3 5635 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 0 0 0
4 5636 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 0 0 0
5 5637 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 0 0 0
6 1081 โรงเรียนบ้านคำก้อม 1 1 1
7 1084 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1 1 1
8 1085 โรงเรียนบ้านคำหว้า 1 1 1
9 5638 โรงเรียนบ้านจันทัย 0 0 0
10 5639 โรงเรียนบ้านชาด 0 0 0
11 5640 โรงเรียนบ้านดงดิบ 0 0 0
12 5641 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 0 0 0
13 5642 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
14 5643 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 0 0 0
15 5644 โรงเรียนบ้านนกเต็น 0 0 0
16 5645 โรงเรียนบ้านนาคาย 0 0 0
17 5646 โรงเรียนบ้านนาชุม 0 0 0
18 5647 โรงเรียนบ้านนาบัว 0 0 0
19 5648 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 0 0 0
20 5649 โรงเรียนบ้านนาเลิน 0 0 0
21 1181 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 5 2
22 5650 โรงเรียนบ้านบะไห 0 0 0
23 5651 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 0 0 0
24 5652 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 0 0 0
25 5653 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 0 0 0
26 1219 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1 2 2
27 5654 โรงเรียนบ้านวังแคน 0 0 0
28 1249 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1 3 2
29 5655 โรงเรียนบ้านสิม 0 0 0
30 5656 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 0 0 0
31 1275 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 3 2
32 1282 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1 3 2
33 5657 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 0 0 0
34 5658 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
35 5659 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 0 0 0
36 5660 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
37 1322 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 2 4 4
38 5661 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0 0 0
39 5662 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 0 0 0
40 5663 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 0 0 0
41 5664 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 0 0 0
42 5665 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
43 5666 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 0 0 0
44 5667 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 0 0 0
45 5668 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 0 0 0
46 5669 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 0 0 0
47 5670 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 0 0 0
48 5671 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
49 5672 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 0 0 0
50 5673 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 0 0 0
51 5674 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 0 0 0
52 5675 โรงเรียนบ้านโนนสุข 0 0 0
53 5676 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 0 0 0
54 5677 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
55 5678 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 0 0 0
56 1504 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 2 2
รวม 12 26 20
46

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]