หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุบลราชธานี เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1007 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1 2 2
2 5679 โรงเรียนบ้านคอนสาย 0 0 0
3 1086 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1 3 2
4 1090 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1 3 2
5 1092 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 2 2
6 5680 โรงเรียนบ้านจั่น 0 0 0
7 5681 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 0 0 0
8 1159 โรงเรียนบ้านธาตุ 1 3 2
9 1165 โรงเรียนบ้านนาจาน 1 1 1
10 5682 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 0 0 0
11 5683 โรงเรียนบ้านนาดู่ 0 0 0
12 1193 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1 1 1
13 5684 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 0 0 0
14 5685 โรงเรียนบ้านวังคก 0 0 0
15 5686 โรงเรียนบ้านวังยาง 0 0 0
16 1244 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1 1 1
17 1260 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1 1 1
18 1265 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1 1 1
19 5687 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 0 0 0
20 5688 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 0 0 0
21 5689 โรงเรียนบ้านห่องชัน 0 0 0
22 5690 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 0 0 0
23 5691 โรงเรียนบ้านโนนบอน 0 0 0
24 1417 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 2 2
25 5692 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 0 0 0
26 1535 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1 1 1
รวม 12 21 18
39

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]