หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5693 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
2 1013 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1 3 2
3 5694 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 0 0 0
4 5695 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 0 0 0
5 1046 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 2 2 2
6 5696 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
7 5697 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 0 0 0
8 1082 โรงเรียนบ้านคำม่วง 1 3 2
9 5698 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 0 0 0
10 1096 โรงเรียนบ้านจันลา 2 6 4
11 5699 โรงเรียนบ้านซำงู 0 0 0
12 5700 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 0 0 0
13 1116 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1 2 2
14 5701 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 0 0 0
15 5702 โรงเรียนบ้านทับไฮ 0 0 0
16 1150 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1 1 1
17 5703 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 0 0 0
18 1169 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 2 6 4
19 5704 โรงเรียนบ้านนาอุดม 0 0 0
20 1178 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 2 2
21 5705 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 0 0 0
22 1225 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1 1 1
23 5706 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 0 0 0
24 5707 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 0 0 0
25 5708 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 0 0 0
26 5709 โรงเรียนบ้านหนองโด 0 0 0
27 5710 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 0 0 0
28 5711 โรงเรียนบ้านเตย 0 0 0
29 5712 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 0 0 0
30 5713 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 0 0 0
31 1389 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1 1 1
32 5714 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
33 1396 โรงเรียนบ้านโซง 2 2 2
34 5715 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 0 0 0
35 5716 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 0 0 0
36 5717 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
37 5718 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 0 0 0
38 5720 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 0 0
39 1466 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1 2 2
40 5721 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 0 0 0
41 5719 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 0 0 0
รวม 16 31 25
56

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]