หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. บึงกาฬ

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4709 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 0 0 0
2 4710 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 0 0 0
3 1109 โรงเรียนบ้านดงบัง 3 5 5
4 4711 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 0 0 0
5 4712 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 0 0 0
6 4713 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0
7 4714 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 0
8 1162 โรงเรียนบ้านนากั้ง 1 3 2
9 4715 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 0 0
10 4716 โรงเรียนบ้านนาซาว 0 0 0
11 4717 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
12 4718 โรงเรียนบ้านนาแสง 0 0 0
13 4719 โรงเรียนบ้านบัวโคก 0 0 0
14 4720 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
15 4721 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 0 0 0
16 4722 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 0 0 0
17 4723 โรงเรียนบ้านหนองหมู 0 0 0
18 4724 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
19 4725 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 0 0 0
20 4726 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0
21 4727 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 0 0 0
22 4728 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 0 0 0
23 4729 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 0
24 4730 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 0 0 0
25 4731 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
26 4732 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 0 0 0
27 1421 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1 2 2
28 4733 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 0 0 0
29 4734 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 0 0 0
30 4735 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 0 0 0
31 4736 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 0 0 0
32 4737 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 0 0 0
33 1503 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1 1 1
34 4738 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 0 0 0
35 4739 โรงเรียนอนุบาลเซกา 0 0 0
36 1527 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1 1 1
37 4740 โรงเรียนเลิดสิน 0 0 0
รวม 7 12 11
23

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]