หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3391 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 0 0 0
2 3392 โรงเรียนบึงสิงโต 0 0 0
3 3393 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 0 0 0
4 1780 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1 3 2
5 1786 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1 1 1
6 3394 โรงเรียนปากบึงสิงโต 0 0 0
7 1822 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 2 2 2
8 1828 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1 3 2
9 1849 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1 5 2
10 1862 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 2 2 2
11 3395 โรงเรียนวัดบางเกลือ 0 0 0
12 1865 โรงเรียนวัดบางแสม 2 12 8
13 3396 โรงเรียนวัดบางไทร 0 0 0
14 1875 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1 3 2
15 1877 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1 2 2
16 1919 โรงเรียนวัดสองคลอง 2 2 2
17 3397 โรงเรียนวัดสุขาราม 0 0 0
18 3398 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 0 0 0
19 1962 โรงเรียนวัดเขาดิน 1 2 2
20 3399 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 0 0 0
21 3400 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 0 0 0
22 3401 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 0 0 0
23 2017 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1 1 1
24 3402 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 0 0 0
25 2018 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1 3 2
26 3403 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 0 0 0
27 3404 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 0 0 0
28 1798 โรงเรียนมารดานฤมล 1 2 1
29 3405 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
30 2083 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1 6 1
31 2085 โรงเรียนเทศบาล 2 2 2 2
รวม 21 51 34
85

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]