หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1616 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1 3 2
2 1646 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1 3 2
3 1672 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1 1 1
4 1675 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1 2 1
5 3406 โรงเรียนบ้านท่าคาน 0 0 0
6 1676 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1 2 2
7 1681 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1 1 1
8 3407 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 0 0 0
9 3408 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0
10 1707 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 2 7 4
11 1713 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1 10 3
12 1719 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1 1 1
13 1723 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 2 2 2
14 1727 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 2 2 2
15 3409 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 0 0 0
16 3410 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
17 1735 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 5 2
18 3411 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 0 0 0
19 3412 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0
20 3413 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 0 0 0
21 3414 โรงเรียนวัดดอนทอง 0 0 0
22 1835 โรงเรียนวัดต้นตาล 1 3 2
23 3415 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 0 0 0
24 3416 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 0 0 0
25 3417 โรงเรียนวัดธารพูด 0 0 0
26 3418 โรงเรียนวัดบางตลาด 0 0 0
27 3419 โรงเรียนวัดสระสองตอน 0 0 0
28 3420 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 0 0 0
29 3421 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 0 0 0
30 3422 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 0 0 0
31 3423 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 0 0 0
32 3424 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 0 0 0
33 2016 โรงเรียนสุวรรณคีรี 1 1 1
34 3425 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0
รวม 17 43 26
69

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]