หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชลบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3322 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 0 0 0
2 1587 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1 2 2
3 1588 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 1 1
4 1603 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 5 11 6
5 1641 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1 2 2
6 3323 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 0 0 0
7 1695 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 2 2 2
8 1696 โรงเรียนบ้านป่าแดง 2 5 4
9 3324 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 0 0 0
10 1702 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1 2 2
11 1703 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1 3 2
12 3325 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 0 0 0
13 3326 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 0 0 0
14 1739 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1 1 1
15 1751 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1 3 2
16 3327 โรงเรียนบ้านเนินโมก 0 0 0
17 3328 โรงเรียนบ้านโสม 0 0 0
18 1847 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1 1 1
19 1864 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1 6 3
20 3329 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 0 0 0
21 3330 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0
22 3331 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 0 0 0
23 2026 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 7 12 10
24 3334 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 0 0 0
25 3335 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 0 0 0
26 3336 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 0 0 0
27 3337 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 0 0 0
28 2067 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 2 4 3
29 3338 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 0 0 0
30 3339 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 0 0 0
31 3321 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 0 0 0
32 1785 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 1 1
33 2005 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1 1 1
34 3333 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 0 0 0
35 3332 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 0 0
รวม 29 57 43
100

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]