หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชลบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3340 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 0 0 0
2 1608 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 3 2
3 3341 โรงเรียนนันทนวิทย์ 0 0 0
4 3342 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 0 0 0
5 1661 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1 3 2
6 3344 โรงเรียนบ้านทับร้าง 0 0 0
7 1687 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1 1 1
8 3345 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 0 0 0
9 3346 โรงเรียนบ้านหนองขยาด 0 0 0
10 3347 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 0 0 0
11 3349 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย 0 0 0
12 1749 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 4 42 13
13 3350 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 0 0 0
14 1775 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 1 1 1
15 1826 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 1 1 1
16 1851 โรงเรียนวัดนากระรอก 1 10 3
17 3351 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 0 0 0
18 3352 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 0 0 0
19 1874 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 1 1
20 1880 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1 2 2
21 1909 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1 3 2
22 3353 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 0 0 0
23 3354 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 0 0 0
24 3355 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 0 0 0
25 3356 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 0 0 0
26 1983 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1 6 4
27 3358 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 0 0 0
28 3359 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 0 0 0
29 3360 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 0 0 0
30 2069 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 3 5 4
31 3363 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 0 0 0
32 3343 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 0 0 0
33 3348 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
34 3357 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 0 0 0
35 3361 โรงเรียนเทศบาล1 0 0 0
36 3362 โรงเรียนเทศบาล3 0 0 0
รวม 17 78 36
114

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]