หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชลบุรี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3364 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 0 0 0
2 3365 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 0 0 0
3 1630 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1 1 1
4 3368 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 0 0 0
5 1668 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1 37 8
6 3369 โรงเรียนบ้านบางละมุง 0 0 0
7 3370 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 0 0 0
8 3371 โรงเรียนบ้านภูไทร 0 0 0
9 1718 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 2 8 4
10 3372 โรงเรียนบ้านสันติคาม 0 0 0
11 3373 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
12 3374 โรงเรียนบ้านหุบบอน 0 0 0
13 1740 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1 1 1
14 3375 โรงเรียนบ้านอำเภอ 0 0 0
15 3376 โรงเรียนบ้านเขาดิน 0 0 0
16 1756 โรงเรียนบ้านเขาหิน 1 1 1
17 1763 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 3 43 12
18 3377 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 0 0 0
19 1854 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 1 1
20 3380 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 0 0 0
21 1871 โรงเรียนวัดบ้านนา 1 1 1
22 3381 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม 0 0 0
23 3382 โรงเรียนวัดมโนรม 0 0 0
24 1897 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1 5 2
25 3383 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 0 0 0
26 1928 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 2 2 2
27 3384 โรงเรียนวัดหนองขาม 0 0 0
28 3385 โรงเรียนวัดหนองคล้า 0 0 0
29 3386 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า 0 0 0
30 3387 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 0 0 0
31 1940 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1 1 1
32 1975 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1 10 3
33 2039 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1 3 2
34 2042 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1 1 1
35 3389 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 0 0 0
36 2081 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1 1 1
37 3366 โรงเรียนดวงมณี 0 0 0
38 1619 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 3 2
39 3367 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 0 0 0
40 3378 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา 0 0 0
41 1799 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1 1 1
42 3379 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 0 0 0
43 3388 โรงเรียนศรีสุวิช 0 0 0
44 2010 โรงเรียนสัตหีบ 3 10 5
45 2078 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1 1 1
46 3390 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 0 0 0
รวม 25 131 50
181

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]