สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชัชริดา  นาสุริวงค์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาจันทร์
3. เด็กหญิงรัตน์มณี  ชนะพงศ์สุวรรณ
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก