สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงกรรวี  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กชายนฤพล  ศรีตัง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  พรมวิชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ศรีมายา
2. เด็กหญิงชนาพรรณ  เหมือนแซง
3. เด็กชายอาทิตย์  มูลช่วย
 
1. นางลัดดาวัลย์  อธฺิวาโส
2. นางนันทพร  เปรมประโยชน์