สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เท่า
2. เด็กหญิงชงงาม  แซ่มั่ว
3. เด็กชายชัชวาล  แซ่มั่ว
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  รุ่งพลพิพัฒน์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ฟ้า
 
1. นายวิวัฒน์  อัศวพุทธิ
2. นางสาวธนัษภร  ไชยสอน