สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงดาลัด  รัตนกาญจน์
 
1. นางพนิดา  ชัยวิฉาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.66 เงิน 11 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 1. เด็กหญิงอาซูรา  บาโด
 
1. นางปราณีต  มุกดา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.02 ทองแดง 9 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1. เด็กชายซอฟวรรณ  มูดอ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซอล  สาระสีนา
 
1. นางสาวนูรอาซีกีม  เจ๊ะหลง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงอาตีกัฟ  ปูเตะ
 
1. นางฟาฏิมาฮ  บากา
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68.99 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายวชิราวุธ  ตั๊นงาม
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงอภิชญา  หะนุรัตน์
 
1. นางพัชรี  ทองคำ