สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดุซงญอ 1. เด็กหญิงนูรฟาซีกีม  เจ๊ะม๊ะ
2. เด็กชายมูหัมมะอัสมาน  อาแว
3. เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะดาโอ๊ะ
 
1. นายมาซีบี  สะแวบาโง
2. นายมูฮำมัดซำซูบาฮารี  มะยูโซ๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 1. เด็กหญิงนูรอักมา  แมเล๊าะ
2. เด็กหญิงอัซลีนา  อีซอ
3. เด็กหญิงแวรุสมาวาตี  สาและ
 
1. นางนูรีตา  โดยสมาน
2. นางนูรีซา  บินหมัดหนี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กชายรุสมิง  มะนอ
2. เด็กหญิงอัฟนันท์  แซมะแซ
3. เด็กหญิงอาซียะห์  สะมะแอ
 
1. นางสาวนุรยัสมินร์  เจ๊ะหะ
2. นางสาวฟารีดะห์  เปาะเลาะ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 1. เด็กชายคอลีดี  แซมะลี
2. เด็กชายมูหะมะไซฟู  มะฆา
 
1. นายมนูญ  พริกเล็๋ก
2. นางสาวสุกัญญา  จิวัฒนาชวลิตกุล